Државен архив
на Република Македонија
 
Македонски
Shqip
English
 

Насловна

За ДАРМ

Историјат на ДАРМ

Надлежности и задачи

Организација
и управување

Архивска мрежа

Фондови
и збирки

Водич - Централен дел

Водичи - микрофилмови
од странски архиви

Користење
на граѓа

Информации

Достапност

Начин и постапка

Престој на странци

Ценовник на услуги

Обрасци

Законодавство

Законски и
подзаконски акти

Интерни
нормативни акти

Меѓународни норми и стандарди

Иматели

Стручни советувања

Меѓународна соработка

Меѓународни договори

Активности

Сукцесија

Објавени трудови

Публикување

Каталог на изданија

Презентација

Македонија низ вековите

Јавни набавки

Контакти


на почеток

БитолаВелесКумановоОхридПрилепСкопјеСтрумицаТетовоШтип
 • За ДАРМ

 • Фондови
  и збирки

 • Користење
  на граѓа

 • Законодавство

 • Иматели

 • Меѓународна соработка

 • Публикување

 • Презентација

 • Јавни набавки

 • Контакти

Државен архив на Република МакедонијаСодржините на оваа страница можат да се објавуваат со наведување на изворот без посебна дозвола.65 моментално присутни

кеј 13 Ноември бб

1000 Скопје

Република Македонија

тел.: +389 2 3115 783

факс:+389 2 3165 944

contact@arhiv.gov.mk