Државен архив
на Република Македонија
 
Македонски
Shqip
English
 

Насловна

За ДАРМ

Историјат на ДАРМ

Надлежности и задачи

Организација
и управување

Архивска мрежа

Фондови
и збирки

Водич - Централен дел

Водичи - микрофилмови
од странски архиви

Користење
на материјал

Информации

Достапност

Начин и постапка

Престој на странци

Ценовник на услуги

Обрасци

Законодавство

Законски и
подзаконски акти

Интерни
нормативни акти

Меѓународни норми и стандарди

Иматели

Стручни советувања

Меѓународна соработка

Меѓународни договори

Активности

Сукцесија

Објавени трудови

Публикување

Каталог на изданија

Презентација

Македонија низ вековите

Информации од јавен карактер

Контакти

Дигитални збирки

Фермани

Апокрифен зборник

„Македонски архивист“

Инспекциски надзор

Програми

Извештаи

Чек-листа за обврски

Контакти


на почеток

БитолаВелесКумановоОхридПрилепСкопјеСтрумицаТетовоШтип
 • За ДАРМ

 • Фондови
  и збирки

 • Користење
  на материјал

 • Законодавство

 • Иматели

 • Меѓународна соработка

 • Публикување

 • Презентација

 • Информации од јавен карактер

 • Контакти

 • Дигитални збирки

 • „Македонски архивист“

 • Инспекциски надзор

Државен архив на Република Македонија72 моментално присутни

кеј Димитар Влахов бр.19

1000 Скопје

Република Македонија

тел.: +389 2 3115 783

факс:+389 2 3165 944

contact@arhiv.gov.mk