Државен архив
на Република Македонија
 
Македонски
Shqip
English
 

Насловна

За ДАРМ

Историјат на ДАРМ

Надлежности и задачи

Организација
и управување

Архивска мрежа

Фондови
и збирки

Водич - Централен дел

Водичи - микрофилмови
од странски архиви

Користење
на материјал

Информации

Достапност

Начин и постапка

Престој на странци

Ценовник на услуги

Обрасци

Законодавство

Законски и
подзаконски акти

Интерни
нормативни акти

Меѓународни норми и стандарди

Иматели

Стручни советувања

Меѓународна соработка

Меѓународни договори

Активности

Сукцесија

Објавени трудови

Публикување

Каталог на изданија

Презентација

Македонија низ вековите

Јавни набавки

Контакти

ДИГИТАЛНИ ЗБИРКИ


на почеток

БитолаВелесКумановоОхридПрилепСкопјеСтрумицаТетовоШтип
 • За ДАРМ

 • Фондови
  и збирки

 • Користење
  на материјал

 • Законодавство

 • Иматели

 • Меѓународна соработка

 • Публикување

 • Презентација

 • Јавни набавки

 • Контакти

Државен архив на Република Македонија26 моментално присутни

кеј Димитар Влахов бр.19

1000 Скопје

Република Македонија

тел.: +389 2 3115 783

факс:+389 2 3165 944

contact@arhiv.gov.mk