Државен архив на
Република Северна Македонија
 
Македонски
Shqip
English
 

Насловна

За ДАРСМ

Историјат на ДАРСМ

Надлежности и задачи

Организација
и управување

Архивска мрежа

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР

Фондови
и збирки

Водич - Централен дел

Водичи - микрофилмови
од странски архиви

Користење
на материјал

Информации

Достапност

Начин и постапка

Престој на странци

Ценовник на услуги

Обрасци

Законодавство

Законски и
подзаконски акти

Интерни
нормативни акти

Меѓународни норми и стандарди

Иматели

Стручни советувања

Меѓународна соработка

Меѓународни договори

Активности

Сукцесија

Публикување

Каталог на изданија

ИЗЛОЖБИ

Македонија низ вековите

РУСИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА (1920-1940 г.)

ЛИЦАТА НА ВОЈНАТА (1914-1918)

Информации од јавен карактер

Финансиско работење

Ревизорски извештаи

Внатрешна организација

Законски и подзаконски акти

Интерни нормативни акти

Внатрешно пријавување

Заштита на лични податоци

Обрасци

Контакти

Дигитални збирки

Фермани

Апокрифен зборник

„Македонски архивист“

Инспекциски надзор

Програми и планови

Извештаи

Листи за проверки

Контакти

ОТЧЕТНОСТ

ISO 9001:2015

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ


на почеток

БитолаВелесКумановоОхридПрилепСкопјеСтрумицаТетовоШтип

Државен архив на
Република Северна Македонија133 моментално присутни

кеј Димитар Влахов бр.19

1000 Скопје

Република Северна Македонија

тел.: +389 2 3115 783

факс:+389 2 3165 944

contact@arhiv.gov.mk